Usluge

Privredno pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje savjetodavnih usluga i podrške klijentima u sledećim oblastima:

Osnivanje privrednih društava, priprema dokumentacije, savjetovanje, promjene u privrednim društvima

Zastupanje u privrednim sporovima, zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima

Likvidacija privrednih društava

Formalni postupci stečaja

Planovi reorganizacije

Reprogramiranje dugova

Vansudsko poravnanje

Sporovi povodom stečaja

Upravno pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje savjeta i podrške klijentima u vezi sa sljedećim pitanjima:

Zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu

Zastupanje u poreskim i carinskim postupcima

Zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave

Zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti

Zastupanje u postupcima parcelacije, legalizacije, kod izrade urbanističkih projekata i planova, podnošenje prigovora za javni uvid

Zastupanje u postupku eksproprijacije kao i postupku povraćaja i obeštećenja

Zastupanje u tenderskim postupcima

Radno pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje savjeta i podrške klijentima u vezi sa sljedećim pitanjima:

Priprema internih akata u vezi sa radom

Priprema ugovora o radu

Priprema ugovora o pravima i obavezama direktora

Pitanja vezana za raskid radnog odnosa

Zastupanje pred sudom u svim oblastima radnog prava

Nekretnine

Naš tim specijalizovan je za pružanje usluga i podrške klijentima u vezi sa:

Pribavljanjem i otuđenjem nepokretnosti

Restrukturiranjem i finansiranjem

Korišćenjem zemljišta, izgradnjom i razvojem

Eksproprijacija

Povraćaj i obeštećenje

Kompletna uslugu vezana za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata počev od prikupljanja neophodne dokumentacije, dobijanja neophodnih odobrenja itd.

Legalizacija objekata

Krivično pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje usluga i podrške klijentima u vezi sa:

Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnom postupku, zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima pred svim sudovima u Crnoj Gori.

Porodično pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje usluga i podrške klijentima u vezi sa:

Zastupanje u sporovima za razvod braka

Zastupanje u sporovima oko podjele bračne imovine

Zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje

Nasljedno pravo

Naš tim specijalizovan je za pružanje usluga i podrške klijentima u vezi sa:

Pokretanje ostavinskog postupka i zastupanje u ostavinskom postupku pred notarom

Ukoliko imate dodatnih pitanja, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

KONTAKT